10 сайта за упражнeния на френски език от начинаещи ученици

by | 25/09/2023 | Ученици, Фонетика

Започна да учиш френски. След английския ти е труден и това е нормално. Първите няколко седмици минават бързо, а материалът се натрупва. Правилата за произношение са много, но са важни. Предлагам ти полезни сайтове за упражняване на френските произносителни правила в начално ниво.

Какви са предимствата да учиш френски със сайтове?

Те са безспорни и известни. Чрез сайтовете се учи лесно и забавно, бързо се разбира урока и се стига до натрупване на знания. В начално ниво са ти нужни преди всичко знания, по-късно ще дойде и умението да ги прилагаш. Друго предимство е самостоятелното и индивидуално обучение. В клас е почти невъзможно да се обърне внимание на всички ученици. А в първите часове, в които се набляга на фонетиката, вниманието и повторението са много важни. Затова работи сам според собственото си темпо и стил на учене, за да подобряваш произношението си и да четеш все по-добре.

Тъй като си начинаещ франкофон, а интернет предоставя разнообразие от източници за учене на френски език, ето ти ресурси, с които да започнеш. Подредени са според етапите на учене на езика в училище.

Списък със сайтове за френска фонетика и произношение

Това е първата част от езика, с която вече си се запознал. Правила, ударения, носово произношение, съчетания от гласни и съгласни. Трудно е, но след време ще забравиш, че това са правила, и ще четеш и говориш, без да мислиш за тях. Но дотогава, отвори си устата и повтаряй!

  1. Един от най-богатите сайтове за фонетични упражнения. Видеата са посветени на гласните, носовите звукове, съгласните, интонацията, ударенията, лиезоните и др. Избери си видео по заглавието, прегледай правилата и повтаряй.
  2. В същия сайт, но в рубриката Débutants, първият урок е посветен на азбуката, интонацията и цифрите от 1 до 15. Съветвам те да не бързаш да преглеждаш всичко, защото ще се объркаш. Следи какво сте учили в часа по френски и търси само него. Във втория урок се разглеждат първите два неправилни глагола être (съм) и avoir (имам). Наричат се неправилни (и ще срещаш още много такива), защото когато се спрягат (а ти вече си разбрал, че френските глаголи се променят във всички лица и двете числа) основата êt и av се променя. Запомни, че без тези два глагола в сегашно време не можеш да научиш сложните глаголни времена във френския език. Сега е моментът да научиш спрежението перфектно.
  3. Eзик се учи в контекст и със слушане. В рубриката Cours материалът за начинаещи се предлага и за слушане. Не подценявай тази възможност сега, в началото. Колкото по-бързо започнеш да слушаш и да свикваш с френската реч, толкова по-добре ще се справяш по-нататък с четене и слушане с разбиране, а след това и с говорене на френски език. Тук, например, ще чуеш спрежението на глаголите être (съм) и avoir (имам) и ще можеш да повтаряш, колкото искаш, защото си сам и не се притесняваш. Действай сега!
  4. Как да разграничиш звук I от отворено E? Като слушаш и отбелязваш в този сайт.
  5. Как да разграничиш така важното ед.ч. от мн.ч.? Слушай, повтаряй и отговаряй в този и този сайт.
  6. Как да разграничиш звук U от OU? Звукът U много прилича на българското Ю (юнак, юмрук), но само прилича. Френският звук се произнася с още по-закръглени устни. Упражни слушането и повтарянето тук.
  7. Разликата между френските носови (voyelles nasales)и неносови (voyelles orales) гласни можеш да чуеш тук. Носовите гласни са една от харектеристиките на френския език. Носово произношение се наблюдава, когато гласна е последвана от съгласна N или M, например on, om; en, em; in, im и т.н. Когато N или M се удвоят, носовото произношение изчезва. Същата разлика можеш да видиш и тук.
  8. Във френския език има апостроф ‘ . Той отбелязва отпадането (нарича се още елизия) на гласен звук от предходната дума. Кога апострофът е задължителен виж тук и упражни тук.
  9. Лиезон (liaison) е свързването между две думи, първата от които завършва на S, X, Z. Прочети правилата (само в началото допускам да са на английски!) и примерите тук. Провери дали разграничаваш къде се прави лиезон тук и тук.
  10. Кое Е се чете и кое Е не се чете? В кои позиции, с или без ударение? Гласна Е не се чете никога в края на думата и без ударение, нарича се е muet=нямо е. Пише се, но не се чете. Например, une école (училище) – e не се чете, в края е и няма ударение. В думата un lycée (гимназия) – é се чете, защото има остро ударение, следващото e не се чете, защото е без ударение и е в края на думата. А защо да не се упражниш с видео ето тук.

Надявам се този списък с ресурси за упражнение на френските произносителни правила да ти е полезен. Разбира се, че той не е изчерпателен и е невъзможно да бъде. Постарах се да ги подбера така, че да разбираш, да не е много сложно, да слушаш и преди всичко да се упражняваш според собствения си стил и ритъм на работа. Възползвай се максимално от тях сега, в началото на годината, за да си сигурен в произношението си. Защото с всеки изминал ден от учебния срок материалът ще се натрупва и ще е насочен повече към усвояване на лексика и граматика, а не на фонетика.

Редовната практика и усъвършенстване на френската фонетика и произношение изискват време и търпение. Важно е да продължиш да се упражняваш и да слушаш носители на езика, за да се научиш да изговаряш думите правилно.

Успех! Ти можеш!

Сподели статията

Автор: Нина Чочева

Аз съм Нина Чочева, доктор по съвременен френски език – фонетика. Обичам френския език и чрез тези статии помагам на всички франкофони също да го заобичат. Езикът на любовта се учи с любов!

Ако си франкофон, Франколандия е твоето място!

Имейл бюлетин

Свали безплатен ресурс като се запишеш безплатно! Получавай в пощата полезни статии.