7 често срещани грешки от ученици франкофони (втора част)

by | 30/10/2023 | Saveti, Uchenitsi

Изучаването на френски език е предизвикателство, защото почти винаги се учи след английски. Заради тази последователност на двата езика грешките при учене на френски са чести. В първата част на текста изброихме четири от най-често срещаните грешки при учене на френски език. Ето следващите такива и съвети как да ги избегнеш.

Грешките при учене на френски език

Страхът от грешки при изразяване на френски език е нормален. Но ти ги приеми като етап от твоето обучение и преди всичко се стреми да ги преодоляваш, а не да се съсредоточаваш върху грешките на френски. Дори и да допуснеш грешка, тя няма да е фатална, нищо сериозно няма да се случи. Ти прекрасно знаеш, че в комуникацията е важно да се предаде съобщението и едва след това начинът, по който е предадено.

Класически грешки при учене на френски език

Петата грешка при учене на френски език е неправилната употреба на отрицателната форма на глаголите. Тя се образува с две частици NE и PAS, които обграждат глаголната форма. Например, je ne marche pas. Начинаещите ученици забравят втората частица pas под влияние на английския, но и на българския, където отрицанието е само предпоставено. А във френския език отрицанието се носи имено от частицата pas, която може и да бъде заместена от други отрицателни думи – jamais, rien и др. Освен това, в разговорния френски език се изпуска частицата NE и така PAS носи отрицанието. Например, je marche pas. Съветът тук за начинаещите е да свикнат с правилото чрез многократното му приложение в упражнения, а на следващ етап и чрез слушане.

Шестата грешка при учене на френски език е смесването на:

  • Показателно прилагателно ces (тези)
  • Притежателно прилагателно ses (неговите, нейните)
  • Изразът c’est – това е.

Тази грешка е нормална и се дължи на еднаквото произношение. Разликата се прави в контекст. След прилагателните имена винаги има съществително, което определят. Например, ces chaussures (тези обувки) или ses amis (неговите, нейните приятели). Изразът c’est (това е) съдържа глагола être (съм) и служи за представяне на нещо, някой. Например C’est mon voisin! (Това е моят съсед).

Отново, разбира се, съветът е за подходящи упражнения, но и за персонализирано упражнение, в което ученикът сам да съставя изречения.

Грешки, които се дължат на еднакво произношение, има достатъчно във френския език. Друга често срещана е между двойката son (негов, нейн, например son frère est beau – нейният брат е красив) и 3л. мн.ч. на глагола être sont (са, например ils sont français – те са французи).

Седма грешка при учене на френски език е тази, която е свързана с речника. Ето някои от най-чето срещаните изрази, които обучаемите допускат, изучавайки френски език:

  • Faire une question (задавам въпрос) е грешен израз, който трябва да се замести с poser une question. Например, je pose une question à ma mère.
  • Je suis bien (Добре съм като отговор на въпроса Как си?)e грешен израз, който се допуска под влияние на българския, но прави силно отрицателно впечатление. Правилният израз е Je vais bien.
  • Je te baise е грешен израз за изразяване на „Прегръщам те, целувам те„, съдържа по-дълбока сексуална насоченост. Правилният израз е Je t’embrasse.
  • Je t’amène un café е грешен израз за „Нося ти кафе„. Правилният е Je t’apporte un café. Обучаемите често грешат глаголите със значение на нося – AMENER, EMMENER, APPORTER et EMPORTER. Глаголът apporter означава „нося предмети„, а amener се използва за водя хора, например J’amène mon fils à la gare (Водя сина ми на гарата).

Винаги повтарям на моите ученици, че когато се учи каквото и да било, не само език, грешки се правят. Всички ги допускат, дори и носителите на езика. Затова не учете със стрес и натиск. Правете грешки, но и се стремете да ги поправяте, защото сте тук, за да учите!

Сподели статията

Автор: Нина Чочева

Аз съм Нина Чочева, доктор по съвременен френски език – фонетика. Обичам френския език и чрез тези статии помагам на всички франкофони също да го заобичат. Езикът на любовта се учи с любов!

Ако си франкофон, Франколандия е твоето място!

Имейл бюлетин

Свали безплатен ресурс като се запишеш безплатно! Получавай в пощата полезни статии.