Френски сертификат DELF Scolaire – нива В1 и В2

Френски сертификат DELF Scolaire – нива В1 и В2

Ако се подготвяш за френски сертификат DELF Scolaire, този текст ще ти предостави необходимата информация за нивата В1 и В2, техните прилики и разлики, както и ключови стратегии за успешна подготовка. Вече си се запознал с общата информация за изпита за френски...
Френски сертификат DELF Scolaire: Основна информация

Френски сертификат DELF Scolaire: Основна информация

Този текст има за цел да представи основната информация за френския сертификат DELF Scolaire (училищно ниво) като водещ международно признат френски сертификат, както и да улесни учениците, които учат френски език. Какво е DELF? DELF е съкращение от Diplôme d’Études...