Кариерното консултиране – ориентир в света на професиите

Кариерното консултиране – ориентир в света на професиите

Кариерното консултиране е доброволен процес, диалог между консултант и ученик или студент. Целта на този процес е да помогне на младежите да определят своите кариерни предпочитания, да вземат осъзнати решения относно бъдещето си и да постигнат желаните успехи в...
За избора на професия в човешкия живот

За избора на професия в човешкия живот

Изборът на професия е един от най-важните етапи в живота на всеки човек. Предизвикателството не е само в откриването на това, което обичаме да правим, но и в съчетаването на нашите умения, таланти и ценности. В тази статия ще проследим този избор в различните етапи на...
Кариерно ориентиране за ученици – как и защо?

Кариерно ориентиране за ученици – как и защо?

Кариерното ориентиране има безспорни ползи за учениците, а необходимостта е спешна. Как да насочим учениците към правилната кариера? Необходимостта от кариерно ориентиране е повече от належаща, защото училището не подготвя учениците за реалността. То дори не говори за...