Franciade 2024

FRãncolandïa

11 май 2024 г.

Франсиада

Първо национално състезание
по френски език
за ученици

Фондация „Миню Балкански“ и „Франколандия“ обединяват усилия за постигане на една обща цел – да предоставят на българските ученици франкофони езиково състезание.

Защо състезание по френски език?
Защото проявите с френски език извън училище са много малко!

Защото вярваме, че френският език има своето достойно място в българското образование и искаме да дадем възможност на учениците да покажат своите знания в състезателен формат извън училище!

Защото учениците франкофони заслужават своята френска трибуна!

Защото е важно участието и се ценят не само знанията, но и творчеството и оригиналните идеи!

Повече за организаторите:

фондация „Миню Балкански“

Във фондация „Миню Балкански“ френският език е на почит! Нейният създател, проф. Минко Балкански, живее във Франция, където минава съзнателният му личен и професионален път. Франкофон по дела и по душа той пренася този дух и в първата лятна школа по френски език през далечната 2013 г. И до днес тази школа, посветена на френската литература и театър, се провежда през юли.

През 2020 г. се създава още една лятна школа по френски език през август. В нея разговорите са посветени на гастрономията, културата, киното, изкуството, дори на спорта. Неофициалната обстановка предразполага към непринудени разговори и близки приятелски отношения! Уникална френска атмосфера!

FRãncolandïa

Франколандия

„Франколандия е място за изучаване на френски език! Място, в което се насърчава любовта към езика и мотивацията той да се прилага! Място, в което се постигат резултати и френски означава успех!

Основател на „Франколандия“ е Нина Чочева,д-р по съвременен френски език, преподавател по френски език с повече от 15 год. опит с ученици и възрастни. Създател на обучителни програми по френски език, както и на авторско помагало за подготовка за френски сертификат DELF Scolaire.

„С фондация „Миню Балкански“ споделяме еднакви ценности и любов към френския език. Винаги съм се интересувала от всички събития с френски език извън училище. Факт е, че английският е основен навсякъде, а за френски има една олимпиада в училищата. Ето така се роди идеята за „Франсиада“.

 Скъпи ученици, вие пишете своето CV всеки ден! Какво по-полезно и ценно от участие в състезание по френски език! Покажете знанията си по френски на „Франсиада 2024“!

 За мен е чест да бъда съорганизатор на Първо национално състезание по френски език „Франсиада! Успех на всички ученици!“

Условия за участие

В първо национално състезание по френски език „Франсиада“ могат да участват всички български ученици, които през учебната 2023/2024 год. изучават френски като първи чужд език в редовна форма на обучение от 8-ми до 11-ти клас в държавни и частни училища.

Състезанието ще се проведе на 11 май 2024 г., събота, в гр. Стара Загора с любезното партньорство на ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ул. „Цар Иван Шишман“, 62.

Участието в състезанието „Франсиада“ не е обвързано с транспорт, изхранване и настаняване!

Регистрацията се извършва само онлайн https://bit.ly/48WcgIm  от 20.03.24 г. до 24 ч. на 3.05.24 г.!

Ученикът попълва своите и на един придружител лични данни и носи отговорност за тяхната достоверност и за сгрешени такива. Придружител на ученик може да бъде родител или учител. Един учител може да придружава няколко ученика. Учениците, които са навършили пълнолетие към датата на състезанието, 11.05.24 г, не е задължително, но е препоръчително, да бъдат с придружител.

Таксата за участие в размер на 50 лв се заплаща с банков превод при регистрацията не по-късно от 3 май 2024 г. по сметката на Фондация „Миню Балкански“:

Unicredit Bulbank, Стара Загора

IBAN: BG66UNCR76301074862454

BIC/SWIFT: UNCRBGSF

 

Основание: Франсиада

Още пояснения: ТРИТЕ ИМЕНА на регистрирания УЧЕНИК

Наредител: трите имена на родителя

След извършени регистрация и плащане моля изпратете платежното нареждане на email: franciade.fondation@gmail.com.

Срок за регистрация и за плащане – 3.05.2024 г.

Таксата се използва за ресурсното осигуряване на състезанията.

След 3.05.2024 г. заявки няма да се приемат!

За регистриран се счита този участник, който има коректно попълнен формуляр, платена в срок такса и изпратено платежно нареждане на мейл franciade.fondation@gmail.com!

В срок до 7 май всеки коректно регистриран участник ще получи потвърждаващ участието му мейл.   

В деня на състезанието, 11 май 24 г., всички регистрирани участници представят пред организаторите:

а) документ, удостоверяващ ученическите му права, т.е. който ясно показва, че лицето (име, презиме и фамилия) през настоящата 2023/2024 г. е ученик в съответното училище и клас;

б) декларация от родител, който дава своето съгласие за участие на ученика и която ще бъде изпратена с потвърждаващия мейл;

Програма

9.30 – 10.30 – Регистрация на участниците 

10.00 – Откриване, представяне на програмата по часове и изисквания 

10.15 – Раздаване на тестовете и начало на състезанието 

11.15 – Край на тестовете 

11.15 – 12.15 – Писане на съчинение 

12.30 – Край на двете части на състезанието 

15.30 – Обявяване на резултатите и награждаване във фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица, обл. Стара Загора.

Категории

Учениците се разпределят в следните три категории:

а) 8 клас

б) 9 клас – 10 клас

в) 11 клас

Изпитен формат

  Състезанието се състои от два етапа, които се провеждат последователно един след друг, без почивка. Общото време за двата етапа е 2 астрономически часа

 

1-ви етап: Езиков тест (затворени въпроси)

Езиковият тест съдържа 40 затворени въпроса (QCM), които проверяват граматическите и лексикални знания от изучавания материал за съответния клас.

Всеки верен отговор носи по 1 (една точка).

 

2-ри етап: Създаване на текст (отговор на писмо)

За съчинението повече точки се дават за оригиналност, творчество и интересни идеи.

 

Изискванията за брой думи са:

8кл. –                          мин. 60 думи

9 кл. – 10 кл.               мин. 160 думи

11 кл.                            мин.180 думи

 

Съчинение, което не съдържа в края си броя думи, няма да бъде проверено! 

Темите се определят предварително за всяка категория и се съобщават на участниците в деня на състезанието. Учениците избират да пишат по една от две теми.

Тестовете са създадени специално за първо национално състезание по френски език „Франсиада“. Материалите не се публикуват, не се предоставят за консултация и се съхраняват от организаторите!

Оценяване

Оценяването се извършва в точки. Общият брой точки от двата етапа е 60 т. (40 т. тест + 20 т. съчинение). 

При оценяване на теста всеки верен отговор носи една точка, или общо 40 т.

Оценяването на есето се извършва от двама проверители по следната скала:

 

  • Оригиналност на идеята – 10 т.
  • Граматика – 5 т.
  • Правопис – 5 т.   
  • Общо за съчинението: 20 т.

Жури

Организаторите на Първо национално състезание по френски език „Франсиада“ са експерти с дългогодишен опит в преподаването на френски език и в изготвянето на изпитни материали.

Награди

Всяка категория има следните награди:

 

1-во място: Пълно финансиране в размер на 550 лв за участие в една от двете летни школи по френски език във Фондация „Миню Балкански“ през лятото на 2024 г.

 

2-ро място: Частично финансиране 50%, или 275 лв, за участие в една от двете летни школи по френски език във Фондация „Миню Балкански“ през лятото на 2024 г.

 

3-то място: Частично финансиране 25%, или 138 лв, за участие в една от двете летни школи по френски език във Фондация „Миню Балкански“ през лятото на 2024 г.

 

Ще има и допълнителни награди! 

Всеки участник ще получи сертификат за участие!

Фондация „Миню Балкански“ и „Франколандия“ пожелават успех на всички ученици! 

За допълнителни въпроси и разяснения не се колебайте да ни пишете на franciade.fondation@gmail.com!

Franciade 2024

FRãncolandïa

11 май 2024 г.