Френски сертификат DELF Scolaire: Основна информация

by | 31/01/2024 | DELF, Ученици

Този текст има за цел да представи основната информация за френския сертификат DELF Scolaire (училищно ниво) като водещ международно признат френски сертификат, както и да улесни учениците, които учат френски език.

Какво е DELF?

DELF е съкращение от Diplôme d’Études en Langue Française, или сертификат за владеене на френски език. Това е официален документ, който се издава от френското министерство на образованието.

Каква е целта на DELF?

Главната цел на този сертификат е да удостовери нивото на владеене на френски език.

Какъв е срокът на валидност на DELF Scolaire?

Сертификатът важи за цял живот и не се подновява.

Кой може да получи DELF Scolaire?

Всеки ученик, който изучава френски като чужд език, може да се яви на изпита.

За какво служи DELF Scolaire?

Притежателите на сертификата имат право да учат, работят и живеят във Франция.

Как се получава DELF Scolaire?

С явяване на изпит.

Какви са нивата на DELF Scolaire?

DELF Scolaire има четири нива: A1, A2, B1 и B2. Най-високото ниво за ученици е B2.

DELF Scolaire, или училищно ниво – могат да се явяват ученици, които не са завършили средното си образование, дори и да са навършили 18 г. След 12-ти клас ученикът преминава в другата възрастова група и се явява на изпит DELF Tout public.

Къде в България се провежда изпитът DELF Scolaire?

Изпитът се провежда на три места в България:

Кога се провежда DELF Scolaire?

През 2024 г. за първи път Френският институт ще организира 3 изпитни сесии. Към досегашните две през февруари и юни се добавя още една – през октомври.  

Какви са елементите на изпита DELF Scolaire?

Изпитът има две части – обща за всички и индивидуална част.

В общата част всички ученици са заедно и правят еднакви упражнения. Какви?

Слушане с разбиране (Compréhension orale) – според съответното ниво се слушат различен брой текстове за различно време. През 2024 г. се очаква тригодишната реформа на формàта да приключи и всички въпроси да са затворени.

Четене с разбиране (Compréhension écrite) – четат се два текста с различна дължина.

Писане на съчинение (Production écrite) с различен брой думи според нивото.

В индивидуалната част на изпита учениците говорят с изпитващите, които може и да са французи. В различните варианти упражненията са различни, но се цели свободен разговор.

Как се оценява изпитът DELF Scolaire?

Общият брой точки е 100 т. На всеки от четирите елемента трябва да има мин. 5 точки. Изпитът се счита за взет с повече от 51 т.

Кога излизат резултатите?

След около 3-4 месеца ученикът получава съобщение за взет или невзет изпит, а малко по-късно получава и самия сертификат.

Очаквайте втора част, посветена на подготовката за изпита.

Абонирай се за още полезни текстове, свързани с ученето на френски език.

Следи за актуалните уебинари и групи по френски език на сайта на Франколандия.

Вярвай в себе си и в своя успех с френски език!

Сподели статията

Автор: Нина Чочева

Аз съм Нина Чочева, доктор по съвременен френски език – фонетика. Обичам френския език и чрез тези статии помагам на всички франкофони също да го заобичат. Езикът на любовта се учи с любов!

Ако си франкофон, Франколандия е твоето място!

Имейл бюлетин

Свали безплатен ресурс като се запишеш безплатно! Получавай в пощата полезни статии.