Кариерно консултиране за гимназисти и студенти

Бъди грамотен, информиран и ориентиран!

Необходимостта от консултации за избор на подходяща специалност в университета или на сфера на реализация след него е повече от актуална. Нито в училище, нито в университета се говори достатъчно за избора на кариера, за етапите, за уменията. Нормално е учениците да се колебаят и да променят решенията си често, да не знаят на кои свои силни страни и таланти да заложат и да развиват.

Индивидуалните консултации са насочени към:

  • Изясняване на силни и слаби страни, умения и таланти;
  • Обсъждане на семейни и лични ценности, влиянието на другите и професиите на родителите, професиите на бъдещето и необходимите за тях умения;
  • Установяване на подходяща професионална сфера, която отговаря на уменията и интересите;
  • Практически задачи по целеполагане и изготвяне на план за успех;
  • Анализ на постигнатото и съвети за развитие;
Френски за работа