Кариерно ориентиране за ученици – как и защо?

by | 09/10/2023 | Кarierno orientirane

Кариерното ориентиране има безспорни ползи за учениците, а необходимостта е спешна. Как да насочим учениците към правилната кариера?

Необходимостта от кариерно ориентиране е повече от належаща, защото училището не подготвя учениците за реалността. То дори не говори за това как да планират бъдещето си за деня след бала. Необходимо е учениците да разберат колко важно е кариерното ориентиране в съвременния дигитален свят, в който професии изчезват и се появяват други. Свят, в който не можеш да бъдеш сигурен (а и не трябва), че ще работиш цял живот избраната професия, както е било преди десетилетия.

Как?

Важно е учениците да бъдат подкрепяни на първо място в семейството, а после и в училище. Чрез разговори да бъдат насърчавани да изследват:

 • личния пример на родителите и на успешни личности, на които се възхищават
 • различни професии и необходимите за тях знания и умения
 • процеса на професионално развитие и изграждане на кариера на практика, например стаж при близки и познати или работа през уикенда
 • посещаване на подходящи кариерни форуми. Там се получава ценна информация за сегашните нужди на пазара на труда. Провеждат се безплатни консултации и срещи с водещи работодатели. Тези форуми са първата и необходима стъпка за всеки ученик.

Кариерното ориентиране помага на учениците да разберат своите заложби и интереси, дава им по-ясна представа за пътя, който трябва да следват в бъдеще. Всичко това им помага да избегнат загубата на време и усилия в области, които не отговарят на техните предпочитания и умения. То ги насочва към области, които са съобразени с техните индивидуални интереси и цели.

Защо кариерно ориентиране?

Кариерното ориентиране в развитите държави се използва като политически инструмент, свързан с политиките за това какви кадри да обучаваме, какви програми да се предлагат в средното и висшето образование и как всъщност тези кадри да са адекватни на нуждите на пазара на труда. Така че кариерното ориентиране е мощен инструмент.“ Това е мнението на г-жа Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието.

За младите хора процесът на кариерно ориентиране има съществена роля в определянето на техните бъдещи пътища и професионални постижения. Нуждата от компетентно и целенасочено кариерно ориентиране никога не е била по-голяма.

Кариерно ориентиране за ученици, защото училището:

 • не разполага със съвременен инструментариум за развитие на умения, необходими за пазара на труда.
 • не ги запознава със съвременните и търсени сега професии
 • не прави (или много рядко) връзка с бизнеса. Това важи с особена сила за езиковите гимназии, които са ми по-близки. Какво се случва там? Компания от аутсорсинг сектора търси ученици с френски език. Организира и провежда презентация в езикова гимназия. Компанията има очаквания за нивото на френския език на ученици от езикова гимназия. Учениците не смеят да кажат какво учат. Представителите на компанията си тръгват и учителите продължават с урока по френски, онзи, който нищо няма да даде на учениците, който те ще наизустят за изпитването и ще забравят. В училище няма приложение на наученото, няма умения, нито пък тяхното развитие.
 • не поставя ученика в центъра
 • не помага за развиването на неговите заложби, ученикът е просто част от цялото, от класа
 • не развива творчеството и инициативността
 • не го мотивира да развива умения, а робува на оценката
 • не се интересува от удовлетвореността на ученика от учебния процес, от трайно придобитите знания, от мотивацията
 • не се грижи за социално-емоционалните нужди на ученика, а той определено има такива

Ето защо нуждата от кариерно ориентиране за ученици е от съществено значение – за да се помогне на младите хора да опознаят себе си и да изградят своя план за избор на професия.

Сподели статията

Автор: Нина Чочева

Аз съм Нина Чочева, доктор по съвременен френски език – фонетика. Обичам френския език и чрез тези статии помагам на всички франкофони също да го заобичат. Езикът на любовта се учи с любов!

Ако си франкофон, Франколандия е твоето място!

Имейл бюлетин

Свали безплатен ресурс като се запишеш безплатно! Получавай в пощата полезни статии.