Цени 

Френски език

Клас

Група

Време

Цена

8, 9, 10, 11, 12 клас
общоезикова подготовка (първи и втори ЧЕ)

1 ученик

2 ученика

60 мин.

90 мин.

40 лв.

35 лв. / ученик

Матура по френски и френски за кандидатстване в университет

1 ученик

2 ученика

60 мин.

90 мин.

50 лв.

45 лв. / ученик

DELF Scolaire B1

1 ученик

2 ученика

60 мин.

90 мин.

50 лв.

45 лв. / ученик

DELF Scolaire B2

1 ученик

2 ученика

60 мин.

90 мин.

55 лв.

50 лв. / ученик

Еднократна консултация по зададена тема

1 ученик

60 мин.

50 лв.

Пакет Диагностика 4 индивидуални консултации преди изпит DELF

1 ученик

199 лв.

Пробен изпит за DELF

1 ученик

90 мин.

60 лв.

Разговорен френски (по заявка група от 3ма ученици)

1 ученик

2 ученика

60 мин.

90 мин.

55 лв.

50 лв. / ученик

Уводен курс фонетика на френския език (пакет от 10 часа)

1 ученик

 

60 мин.

 

349 лв

Български за френскоговорящи (сформиране на група по заявка)

1 ученик

60 мин.

60 лв.

Български за френскоговорящи (пакет от 10 часа)

1 ученик

60 мин.

310 лв.

Френски за студенти (1 и 2 ЧЕ) (сформиране на група по зявка)

1 ученик

60 мин.

50 лв.

Консултация за кандидатстване в университет във Франция

60 мин.

60 лв.

Съставяне на CV и lettre de motivation

120 лв.

Корекция на CV и lettre de motivation

60 лв.

Изготвяне на справка за специалности в университет във Франция

210 лв.

Кариерно консултиране

За ученици

Пакетна цена за 4 часа – 2 срещи по 2 астрономически часа

(плащане на 2 пъти – 100 лв/89 лв)

 

189 лв

 

 

За студенти

Пакетна цена за 4 часа – 2 срещи по 2 астрономически часа

(плащане на 2 пъти – 100 лв/99 лв)

199 лв

Информация за плащане

IBAN: BG41FINV91501017668195

пиб, клон Пловдив

Tитуляр: Нина Чочева 

Oснование: консултация за …