Цени 

Френски език

Клас

Група

Време

Цена

8, 9, 10, 11, 12 клас
общоезикова подготовка (първи и втори ЧЕ)

1 ученик

 

60 мин.

 

40 лв.

 

Матура по френски и френски за кандидатстване в университет

1 ученик

60 мин.

 

50 лв.

 

DELF Scolaire B1

1 ученик

 

60 мин.

 

50 лв.

 

DELF Scolaire B2

1 ученик

 

60 мин.

 

55 лв.

 

Еднократна консултация по зададена тема

1 ученик

60 мин.

50 лв.

Пакет Диагностика 4 индивидуални консултации преди изпит DELF

1 ученик

199 лв.

Пробен изпит за DELF

1 ученик

90 мин.

60 лв.

Разговорен френски 

1 ученик

 

60 мин.

 

55 лв.

 

Уводен курс фонетика на френския език (пакет от 10 часа)

1 ученик

 

60 мин.

 

349 лв

Френски за студенти (1 и 2 ЧЕ) 

1 ученик

60 мин.

50 лв.

Консултация за кандидатстване в университет във Франция

60 мин.

60 лв.

Съставяне на CV и lettre de motivation

120 лв.

Корекция на CV и lettre de motivation

60 лв.

Изготвяне на справка за специалности в университет във Франция

210 лв.

Кариерно консултиране за френски език

За ученици

Пакетна цена за 2 срещи по 90 мин. 

 

 

210 лв

 

 

За студенти

Пакетна цена 2 срещи по 90 мин. 

 

240 лв

Информация за плащане

IBAN: BG41FINV91501017668195

пиб, клон Пловдив

Tитуляр: Нина Чочева 

Oснование: консултация за …