Услуги

 

FRãncolandïa

ФРЕНСКИ ЗА УЧЕНИЦИ

Общоезикова подготовка за ученици от 8-ми до 12-ти клас в групи по 2-ма ученика.

Защото индивидуалният подход не е термин, а приложима практика!

Редовната обратна връзка с родителите на учениците е приоритет, за да бъде обучението проследявано и от тях.

FRãncolandïa

Френски за работа

Френски за кандидатстване във френски университет или за работа е услуга, която включва подготовка на автобиография и мотивационно писмо на френски език.

Предлага се (при необходимост) и подготовка за явяване на интервю на френски език.

 

Провежда се и в онлайн формат.

 

FRãncolandïa

Кариерно консултиране

Бъди грамотен, информиран и ориентиран!

Направи своя избор сам! Опознай себе си и начертай план за успех!

Когато един човек иска да стигне, закъдето се е запътил, следва един път, а не броди по много. Иначе не пътува, а скита!“       Сенека

 

 

Нина Чочева, Франколандия

Френски език

Общоезикова подготовка за ученици от 8-ми до 12-ти клас в групи по 2-ма ученика. Защото индивидуалният подход не е термин, а приложима практика! Редовната обратна връзка с родителите на учениците е приоритет, за да бъде обучението проследявано и от тях.

FRãncolandïa

Текуща подготовка на ученици от 8-ми клас

Текущата подготовка на учениците от 8 клас на езиковите гимназии е сериозна и целенасочена. Силно застъпена е фонетичната част, изграждането на правилни произносителни навици и овладяване на правилата за четене. Работи се само по материала в учебника с допълнително предоставени материали при нужда, редовно изпитване на думи след всеки урок.

През месец юни се провежда обобщаващ тест върху материала от цялата година. Това дава увереност на ученика, че има сериозни знания за покрито ниво след 8-ми клас.

FRãncolandïa

Текуща подготовка на ученици след 8-ми клас

В текущата подготовка с учениците от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас се работи по учебната програма според индивидуалния ритъм, нужди и способности. Основната цел е изясняване на пропуските и работа по неусвоения материал.

FRãncolandïa

Подготовка за матура

В подготовката за матура (11 и 12 клас), на първо място, се прави сериозен и задълбочен преговор на граматиката с цел установяване и запълване на пропуски чрез множество упражнения. В този
преговор се показват логически връзки между отделните теми, които улесняват запомнянето, а не стимулират ученето наизуст. След това се пристъпва към сериозна подготовка по формата на матурата.

DELF Scolaire А2/B1/B2

В подготовката за сертификат DELF Scolaire А2/B1/B2 се работи по собствена методика и авторско помагало, създадени въз основа на дългогодишен опит и безброй обучения по темата, както и с най-съвременните помагала за новия формат на изпита.

На първа среща ученикът прави тест за съответното ниво и се обсъждат възможностите и сесиите за явяване на изпит. След това в авторско помагало за сертификатна подготовка се продължава със задълбочен преговор на конкретни, необходими за изпита, граматически и лексикални единици. Обсъжда се необходимия за преговаряне или научаване речник. Постепенно се въвежда говоренето и едва след това се работи по официалното помагало за новия формат на изпита.

Няколко седмици преди изпита подготовката завършва с пробен изпит, по време на който устната част се провежда от непознат преподавател по френски език. Този пробен изпит помага на учениците да овладеят стреса, на първо място, да проверят знанията си и да съпоставят точките с първия тест в началото на подготовката, както и да бъдат оценени обективно от непознат учител. Резултатите до момента показват, че точките от пробния  са сходни с тези от реалния изпит, а именно успеваемост над 70 т. от 100 т. Последният официален резултат беше 90.50 т. от 100 т.! Подготовката продължава не по-малко от една учебна година.

DELF Scolaire А2/B1/B2
FRãncolandïa

Еднократни консултации

Еднократните консултации по конкретен учебен материал по френски език са предназначени за тези, които имат нужда от разяснения по предварително зададена от тях тема.

Провежда се и в онлайн формат.

FRãncolandïa

Разговорен френски за ученици

Разговорен френски за ученици има за цел да преодолее психологическата бариера от говоренето чрез лесни устни упражнения по достъпни теми в началото, чрез съвети за възприемане на устна френска реч, чрез предоставяне на полезни ресурси за самостоятелна подготовка. Подходящo е за ученици, които се интересуват само от устен френски или ще се явяват на сертификат. Възможно е сформиране на група от 3-ма ученици, които се познават.

FRãncolandïa

Френски за студенти

Френски за студенти (като първи и втори чужд език). В университетите френският се изучава в различни специалности, в които се сформират групи по нива. Доста често това сформиране е формално, а в групата нивото на френския език е различно. Помощта по френски език за студенти се състои в изясняване на целите на учене, в диагностика на знанията, изготвяне на план за работа по посочен от студента учебник.

Възможно е сформиране на група от 3-ма студенти от еднаква или сходна специалност.

Френски за работа

Френски за университет или за работа

Това е услуга, която включва подготовка на автобиография и мотивационно писмо на френски език за кандидатстване в университет или за работа. Предварително се уточняват специфичните изисквания и сроковете. 

При кандидатстване за университет във Франция форматът на CV и мотивационно писмо е различен. Това е процедура, която се осъществява на етапи и в ясни срокове през специализирана за това платформа Parcoursup. Мога да помогна с редакция на CV и мотивационно писмо, както и със справка по дисциплини и университети.

При необходимост се предлага и подготовка за явяване на интервю на френски език.

Кариерно консултиране за гимназисти и студенти

Бъди грамотен, информиран и ориентиран!

Необходимостта от консултации за избор на подходяща специалност в университета или на сфера на реализация след него е повече от актуална. Нито в училище, нито в университета се говори достатъчно за избора на кариера, за етапите, за уменията. Нормално е учениците да се колебаят и да променят решенията си често, да не знаят на кои свои силни страни и таланти да заложат и да развиват.

Индивидуалните консултации са насочени към:

  • Изясняване на силни и слаби страни, умения и таланти;
  • Обсъждане на семейни и лични ценности, влиянието на другите и професиите на родителите, професиите на бъдещето и необходимите за тях умения;
  • Установяване на подходяща професионална сфера, която отговаря на уменията и интересите;
  • Практически задачи по целеполагане и изготвяне на план за успех;
  • Анализ на постигнатото и съвети за развитие;
Френски за работа